top of page

Varsinainen syyskokous ma 9.11.2015


Tervetuloa Järvenpään Pyöräilijöiden varsinaiseen syyskokoukseen, joka pidetään maanantaina 9.11.2015 klo 18.30 alkaen Järvenpää -talon kokoushuoneessa (Hallintokatu 4, Järvenpää).

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

3. Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet sekä todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

  • Toimintasuunnitelma ja

  • Talousarvio

7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

8. Valitaan kahdeksi (2) seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 4-8 jäsentä, mikäli heidän toimintakautensa on päättymässä

9. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt

11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

12. Valitaan edustajat liikuntajärjestö Valon sekä sen jäsenjärjestöjen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin

Kaikki seuran jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita syyskokoukseen.

Opasteet kokoustilaan Järvenpää-talon aulassa.

Viimeisimmät päivitykset
Seuraa hyvää seuraa
  • Facebook Basic Square
  • Strava icon.png
bottom of page